3rd REGIONAL TIAFT MEETING IN TURKEY

Değerli Katılımcılarımız,

TÜBİTAK Yurt içi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (2224-B) almak isteyen, başvuru tarihinde 35 yaşını aşmamış ve sözel sunum yapacak olan araştırmacıların her ayın son Cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir. Kongremizin süresi bakımından en geç 28 Eylül 2018 Cuma günü başvuru yapabilirsiniz. Başvuranlar kongre kayıt ücreti, yol ve konaklama konusunda kısmi destek alabilirler. Destek miktarı maksimum 750 TL’dir.

İlgilenenler için gerekli bilgiler linkte yer almaktadır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-b-yurt-ici-bilimsel-etkinliklere-katilimi-destekleme-programi

 

Başvuru Koşulları:

 

a. Başvuru yapacak kişilerin, başvuru tarihinde 35 yaşını aşmamış genç araştırmacı ya da en az lisans 3. sınıf veya lisansüstü öğrenim gören öğrenci olması,

b. Katılmak istenilen etkinliğin araştırmacının bilim alanı ile ilgili yurt içinde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum vb. olması,

c. Bildirinin sözlü sunum için kabul edilmiş olması, (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır)

ç. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,

d. Katılmak istenilen etkinliğin en az üçüncüsünün düzenleniyor olması,

e. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,

f. 2224 B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içerisinde yararlanılmamış olması,

g. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)

ğ. Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurumsal etkinlik olmaması gerekmektedir.